Σύνδεσμοι


Εισαγωγή


Πληροφορία υποβάθρου


To Ca-125 σε όγκο Kruckenberg


Χαρακτηριστικές ΕικόνεςΜεταστατικός Όγκος Ωοθηκών Kruckenberg


 

Εισαγωγή

Η ωοθήκη αποτελεί ιστό στον οποίο μπορούν να κάνουν μετάσταση όγκοι από διαφορετικά σημεία του σώματος . Ένας από αυτούς είναι και ο όγκος Kruckenberg . Ο γυναικολόγος μπορεί να είναι ο πρώτος που θα βάλει την υποψία για έναν τέτοιον όγκο εάν υποψιαστεί παθολογία που κυριαρχείται μεν από συμπτώματα του γαστρεντερικού , συνοδεύεται δε από παθολογικά υπερηχογραφικά ευρήματα , και ενίοτε από ορμονολογικές ανωμαλίες .

Οι περισσότεροι όγκοι οωθηκών σε γυναίκες άνω των 45-50 ετών συνοδεύονται από άτυπη συμπτωματολογία που αφορά στο γαστρεντερικό . Η γυναικολογική εξέταση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλήρης , να συνοδεύεται από κολπικό υπερηχογράφημα , ψηλάφηση μαστού και μαστογραφία , και γενικά να μήν περιορίζεται στην απλή λήψη ενός τεστ ΠΑΠ . Πολλές καταστάσεις μπορεί να προληφθούν εάν ο γυναικολόγος δώσει σημασία και στα άλλα συστήματα πέραν του γεννητικού .

Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης περίπτωσης έγκειται στο γεγονός ότι για έναν όγκο του γαστρεντερικού , η διάγνωση βγήκε μετά από ένα μείζον γυναικολογικό χειρουργείο . Οι μεταστατικοί όγκοι ήσαν τόσο μεγάλοι και παρήγαγαν συμπτώματα και από την ελάσσονα πύελο (χαμηλά στη λεκάνη) . Το γυναικολογικό υπερηχογράφημα επιβεβαίωσε τα ψηλαφητικά ευρήματα , και προγραμματίστηκε ευρενητική λαπαροτομία .

 

Πληροφορία υποβάθρου


Ένας όγκος Krukenberg αναφέρεται σε μια μετάσταση στην ωοθήκη από κακοήθεια σε διαφορετική πρωτογενή θέση , κλασικά της γαστρεντερικής οδού, αν και μπορεί να προέλθει και από άλλους ιστούς, όπως το μαστό. [1] Το Αδενοκαρκίνωμα στομάχου, ειδικά του πυλωρού, είναι η πιο κοινή πηγή. [2] Οι όγκοι Krukenberg είναι συχνά (πάνω από 80%) [2] αμφοτερόπλευροι δηλαδή εντοπίζονται και στις δύο ωοθήκες, συνεπής με το μεταστατικό τους χαρακτήρα . [2]

Ο όγκος Krukenberg είναι ένα μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα που εμπεριέχει τα λεγόμενα κύτταρα "δίκην σφραγιστήρος δακτυλιδίου" . Είναι πολύ σπάνιος , αντιπροσωπεύοντας το 1% έως 2% όλων των όγκων των ωοθηκών. Το 1896, Friedrich Krukenberg (1871-1946), ένας Γερμανός γυναικολόγος και παθολόγος, περιέγραψε αυτό που υποτίθεται ήταν ένα νέο είδος πρωτοπαθούς νεοπλάσματος των ωοθηκών. Η αληθινή μεταστατική φύση αυτής της βλάβης ανακαλύφθηκε και εδραιώθηκε 6 χρόνια αργότερα. Τα αδενοκαρκινώματα του Στομάχου είναι η κύρια πρωτοπαθής τοποθεσία στις περισσότερες περιπτώσεις όγκων Krukenberg (70%). Τα Καρκινώματα του παχέος εντέρου, της σκωληκοειδούς απόφυσης , και του μαστού (κυρίως το διηθητικό λοβιώδες καρκίνωμα) αποτελούν τις επόμενες συχνότερες πρωτογενείς εστίες . Σπάνιες περιπτώσεις Krukenberg όγκων που προέρχονται από καρκινώματα της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων οδών, του παγκρέατος, του λεπτού εντέρου, λήκυθο του Vater, του τραχήλου της μήτρας, και της ουροδόχου κύστης . [Rosai, J. Rosai and Ackerman's Surgical Pathology. Vol 2. 9th ed. St Louis, Mo: The CV Mosby Co; 2004:1708.] Το χρονικό διάστημα μεταξύ της διάγνωσης του πρωτογενούς καρκινώματος και της επακόλουθης ανακάλυψης της συμμετοχής των ωοθηκών είναι συνήθως 6 μήνες ή λιγότερο, αλλά έχουν αναφερθεί και μεγαλύτερες περίοδοι . Σε πολλές περιπτώσεις, ο πρωτογενής όγκος είναι πολύ μικρός και μπορεί να διαφύγει την ανίχνευση. Ένα ιστορικό προηγούμενου καρκινώματος του στομάχου ή άλλου οργάνου μπορεί να συνυπάρχει σε 20% έως 30% των περιπτώσεων περιπτώσεις. [ Holtz, F. and W. R. Hart . Krukenberg tumors of the ovary: a clinicopathological analysis of 27 cases. Cancer 1982. 50:2438–2447.]

 

To Ca-125 σε όγκο Kruckenberg


Τα προεγχειρητικά επίπεδα του CA 125 σε ασθενείς με όγκους Krukenberg μπορεί να είναι αυξημένα, αν και μετά την εκτομή του όγκου μπορούν να μειωθουν . Με βάση αυτή την παρατήρηση, το επίπεδο CA 125 στον ορό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για (1) μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών για την αξιολόγηση της πλήρη εκτομή του όγκου, και (2) παρακολούθηση των ασθενών με ιστορικό πρωτογενών αδενοκαρκινωμάτων (γαστρεντερικού , κυρίως) για την έγκαιρη ανίχνευση της μετάστασης των ωοθηκών. Σε μια μελέτη που διερεύνησε το επίπεδο του CA 125 στον ορό σε όγκους Krukenberg, διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό επιβίωσης 5-ετών ήταν χαμηλότερο σε ασθενείς στις οποίες τα προεγχειρητικά επίπεδα του CA 125 ήταν μεγαλύτερα από 75 U / mL σε σύγκριση με τις ασθενείς με CA 125 λιγότερο από 75 U / mL. [Sugimoto, Y. , K. Endo , and H. Sakahara . et al. Sequential measurement of serum CA 125 levels in Krukenberg's tumor [in Japanese]. Gan No Rinsho 1985. 31:1893–1897.] [Kikkawa, F. , K. Shibata , and K. Ino . et al. Preoperative findings in nongynecologic carcinomas metastasizing to the ovaries. Gynecol Obstet Invest 2002. 54:221–227]

 

 

 

Χαρακτηριστικές Εικόνες


 

Όγκος Kruckenberg Ωοθηκών
Όγκος Kruckenberg Ωοθηκών
Όγκος Kruckenberg Ωοθηκών
×
Όγκος Kruckenberg Ωοθηκών
Όγκος Kruckenberg Ωοθηκών
×
Όγκος Kruckenberg Ωοθηκών

 

 

 

 

 

 

 

Η Σελίδα έχει εώς τώρα

Επισκέπτες


Δείτε Επίσης :


Χειρουργικές Εικόνες Καρκίνου Ενδομητρίου

Κοκκιοκυταρικός Όγκος Ωοθηκών

Βλεννώδες Κυσταδένωμα Ωοθηκών

Η Σημασία Του Ca 125


[ Επικοινωνία ] [ Αρχή Σελίδας ] [ Sitemap ]

[ Find Us On Google Maps ]